Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

Výhody TČ

Výhody tepelného čerpadla při srovnání s klasickým způsoben vytápění a ohřevu můžeme shrnout do následujících bodů:

  • Energetické výhody

Tepelné čerpadlo poháněné elektřinou šetří v průměru 70% elektřiny, která by ve srovnatelném případě byla spotřebována v elektricky vytápěném objektu.

U klasického topného systému spotřebujeme 100% energie na výrobuu tepla. Při použití tepelného čerpadla potřebujeme pouze 30% energie, zbytek energie dodáme z okolního prostředí.

  •  Ekonomické výhody

 

Úzce souvisí s energetickými výhodami. Uživatel tepelného čerpadla zaplatí za spotřebu elektřiny při stejné ceně, jako u přímého elektrického vytápění v průměru o 70% méně.

Komplexní ekonomické výhody jsou samozřejmě závislé na cenových relacích paliv v konkrétní zemi a v konkrétním období, dále na investičních nákladech, potencionálních státních dotacích atd.

Návratnost vložených investic

je závislá na

na druhu použitého paliva před instalací tepelného čerpadla
na rozsahu úprav u stávajícího objektu
na druhu a kapacitě nízkopotencionálního tepla

Návratnost investic do tepelného čerpadla se v současnosti v České republice pohybuje v rozmezí 6-8 let.

  • Ekologické výhody

Snížením spotřeby elektřiny se šetří primární energetické zdroje a zároveň se snižuje tvorba škodlivých emisí.
Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.


Další proč ANO tepelné čerpadlo...
 

  • Nezávislost na cenách energií

S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií. Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně. Budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody.

  • Nízká sazba elektřiny pro celou domácnost

 

 

Každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro TČ, ale pro celou domácnost.

  • Komfortní vytápění

Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

  • Levná klimatizace

Většina tepelných čerpadel dodávaných společností Master Therm CZ může plnohodnotně chladit (klimatizovat). Oproti klasické klimatizaci mají v režimu chlazení přibližně poloviční provozní náklady.

  • Bezpečný provoz

Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.
 


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21