Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

TČ země-voda

Jaká hloubka vrtu

Otázka:
Dobrý den,
jak je závislá délka vrtu na velikosti podlahové plochy domu a tepelných ztrátách domu (který má být vytápen TČ země/voda)? Určuje se výše tepelných ztrát pouze na základě podlahové plochy nebo závisí i na tepelném odporu stěn?

Odpověď:
Dobrý den,
tepelná ztráta objektu je především závislá na tepelně-technických vlastnostech použitých materiálů a povětrnostních podmínkách. Tepelnou ztrátu objektu je nutné určit dle platných norem. Potřebná součtová hloubka vrtů se určuje dle pravidla 100 až 130m na 10kW tepelné ztráty objektu.


 


VLIV PLOŠNÉHO KOLEKTORU NA VEGETACI

Otázka:
Dobrý den,
zajímá mne zda při využití tepelného čerpadla země/voda není ovlivněno mikroklima v místě zabudovaných zemních kolektorů. Mám na mysli pozdější odtávání sněhu, rozmrzání půdy na jaře, případně vliv na ovocné stromy v okolí.
 

Odpověď:
Dobrý den,
ano, na ploše pozemku nad tepelným čerpadlem mikroklima ovlivněno je. Opozdí se vám vegetační období o cca 14 dní. Sousedovi budou kvést sněženky a vy budete mít ještě souvislou pokrývku sněhu. Ale nejde o žádný problém, instalovali jsme zemní kolektor tepelného čerpadla i do vinohradu bez jakýchkoliv problémů. Víno je prý pořád stejně dobré...


 


VYČERPÁNÍ TEPLA ZE ZEMĚ

Otázka:
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně doby čerpání tepla z daného zdroje. Je v celku logické, že to teplo v zemi nebude donekonečna. Co se potom stane? Přestane mi fungovat vytápění? Nestane se pak tento způsob vytápění neekonomický Dle jistých geologických studii, se zhruba po 20 letech ochladí zem v okruhu 50 metrů.

Odpověď:
Dobrý den,
zdrojem energie tepelného čerpadla je sluneční teplo akumulované v zemském povrchu. Tzn. že se každým rokem tato energie "obnovuje" a tudíž nehrozí, že by vám tepelné čerpadlo pani za 20 let přestalo fungovat. Tato situace (zamrznutí kolektoru) vám hrozí pouze tehdy, pokud by vám nekvalití instalační firma, z důvodu snžení celkové ceny instalace, poddimenzovala primární zdroj (vrt). Tehdy by opravdu k takovému problému mohlo dojít. Dalším argumentem jsou instalace tepelných čerpadel již ze 70. let např. ve Švédku, Rakousku Švýcarsku a dokonce i v České republice.


 


VRT NEBO PLOCHA?

Otázka:
Dobrý den,
předpokládám, že ve variantě dvou 50ti metrových vrtů (kdy se nečerpá, ale jen odebírá teplo) proti zemním kolektorům je hydraulický odpor potrubí mnohem menší. Kompenzuje toto plus lepší toptý faktor vyšší náklady na vrty oproti výkopu? Pokuste se odhadnout i pořizovací náklady obou variant. Mám dům s průměrnou spotřebou plynu 2800m3 za rok s maximálním odběrem 20m3 za 24 hodin (cca 7kW při účinnosti staršího kotle 85%)
 

Odpověď:
Dobrý den,
při variantě na vrty jsou do každého vrtu vsazeny dvě smyčky z trubek, kterými koluje (se čerpá) nemrznoucí směs, takže i zde je hydraulický odpor. Je pravda, že tlaková ztráta je menší (princip samotížky)a kratší délka trubek oproti principu s pozemními kolektory, ale na topný faktor to nemá vliv. Všeobecně je topný faktor lepší u vrtů(stálá teplota okolo 10°C).Pro cenovou nabídku spíše přímo kontaktujte naše obchodní zástupce pro daný kraj.


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21