Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

TČ země-voda

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů Celsia (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca. 4°C). Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje. Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.

 

 


Dimenzování  tepelných čerpadel země/voda

U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických podmínkách racionální pravidlo, instalovat výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných ztrát objektu.
Zbytek tepelných ztrát je při nejnižších teplotách (jedná se pouze o několik dní topné sezóny) kryt doplňkovým - bivalentním zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem.
Instalace výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát by přinesla podstatné zvýšení investičních nákladů, které by již nepřineslo téměř žádnou další úsporu provozních nákladů. Jde tedy o ideální kompromis mezi investičními a provozními náklady.Požadavky na zdroj energie

Varianta plošný kolektor

Velikost pozemku nutného pro zbudování zdroje závisí na výkonu tepelného čerpadla a vlastnostech půdy. Čím je větší její vlhkost, tím větší je energetická vydatnost. Obecně lze říci, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 30m2 pozemku.

Varianta vrt

Ten má tu výhodu, že nepotřebuje téměř žádný pozemek, ale vrtné práce z něj činí nejnákladnější variantu tepelného čerpadla. Jedná se o zemní tepelný výměník ve tvaru dvojitého U, který je umístěn v zemním vrtu. Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 12m vrtu.
 


Otázka:

Dobrý den.
Mám v projektu navržené topení plynem nebo elektřinou klasická otopná tělesa(desková),tepelný spád 75/60. V jedné odpovědi říkáte, že je možno zaměnit způsob topení bez problému. Chci instalovat tepelné čerpadlo země/voda, kolektor je třeba nový projekt vč. stavebního povolení? Provádíte i instalaci podlahového topení? Lze k vašemu TČ. instalovat sluneční kolektor?


Odpověď:

Dobrý den.
Otopná soustava by měla být dimenzována jako nízkoteplotní (tepelný spád 50/45). V projektu je tedy třeba toto změnit, ale nebudete žádat o nové stavební povolení, pouze ohlásíte změnu projektu. Instalaci tepelných čerpadel provádí naše autorizované montážní firmy, které jsou vám schopny nainstalovat i otopnou soustavu včetně podlahovky. Je to i nejlepší řešení z pohledu funkčnosti celého otopného systému a zamezení vzniku případných problémů.

Dotazy z poradny www.mastertherm.cz

 

Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21