Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

TČ vzduch-voda

Funkce systému tepelného čerpadla vzduch/voda za deštivých dnů

Otázka:
Dobrý den,
při tepelném čerpadle vzduch - voda, je pravda, že pri deštivých dnech tento systém nefunguje, případně funguje s menší účinností?


Odpověď:
Dobrý den,
systém samozřejmě normálně pracuje i za deštivých dnů. Záleží však také na teplotě venkovního vzduchu. Vlivem vyšší vlhkosti dochází k vyššímu namrzání a častějšímu odtávání. V průměrném topném faktoru se to však projeví minimálně. Nejde jenom o deštivé počasí, ale vlhkost obecně.


 


NÁROKY NA ELEKTROINSTALACI

Otázka:
Dobrý den,
jsou při instalaci tepelného čerpadla voda/vzduch vyžadovány speciálně upravené rozvody elektroinstalace, případně jističe? (Jako bilanční zdroj bude využíván elektrokotel).
 

Odpověď:
Dobrý den,
je třeba vzít v úvahu příkon kompresoru a bivalentního elektrokotle a k nim vhodně nadimenzovat jistič příp. proudový chránič. S konkrétním výpočtem vám samozřejmě rádi pomůžeme.


 


UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

Otázka:
Dobrý den,
pro klienta koncepčně připravuji řešení pozemku za novým běžným rodinným domem (obestavěný prostor cca 720 m3) který je nyní vybaven kotlem na plyn (ÚT a TUV). Klient ve výhledu požaduje, aby na pozemku byla možnost umístění tepelného čerpadla vzduch-voda (není však prostorově možné počítat s přisazením jednotky přímo k fasádě). Ve zcela zapuštěném 1.PP je dostatek místa pro jakýkoliv další zásobník. Je prosím možné koncepčně uvažovat s tím, že venkovní jednotka čerpadla bude umístěna v parapetu hospodářské dřevěné stavby vzdálené cca 8metrů od domku a pokud ano cca jakého profilu a kolik chrániček pro potrubí je třeba do země mezi dům a hosp. přístavek připravit.

Odpověď:
Dobrý den,
takové řešení je možné. Je nutné zajistit průchod pro Cu potrubí 1xprůměr 22mm a 1xprůměr 12mm. Je nutné počítat s tím, že potrubí Cu potrubí je sice ohebné, ale nechová se jako kabel - jak se ohne, tak zůstane! Dále je nutné položit 2 kabely CYKY 7x1,5mm2. Maximální doporučená délka jednoho úseku potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 15m.


 


UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA PůDU

Otázka:
Dobrý den,
zajímalo by mne, zda je možné technologii tepelného čerpadla vzduch-voda (vnitřní část) umístit na půdě. Jedná se o přízemní dům se zateplenou neobývanou půdou (úložný prostor). Jaké jsou např. nároky na výšku, přípojky (3 fáze, ?A), místo pro akumulační nádrž (umístění naležato?), boiler ap.? Vytápění pouze v přízemí, podlahové. Obytná plocha cca cca 120 m2.

Odpověď:
Dobrý den,
ano, za určitých podmínek lze celou technologii nainstalovat na půdu. Problémem by ale mohly být malé vibrace, které by se mohly přenášt stropem. I toto je řešitelné umístěním např. na gumovou podložku. Navíc vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda EasyMaster je téměř neslyšná (cca jako nová lednice). Další otázkou je nosnost stropu. např. tepelné čerpadlo AirMaster2 AKU váží po naplnění topnou vodou cca. 400 kg! na ploše 60 x 60 cm. Zodpovědět vaše další dotazy bohužel nelze bez podrobnějšího obeznámení s vaším domem. Požádal bych vás tedy o zaslání kontaktu. Bude vás poté kontaktovat náš obchodní zástupce z vaší lokality, který vám pomůže vybrat jak vhodné tepelné čerpadlo, tak navrhne rozmístění kotelny, aby vše fungovalo bez problémů.

 


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21