Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

TČ voda-voda

Pro tento systém je přirodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálne 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna. Kdo má takové podmínky, dává většinou systému voda - voda přednost. Vybudování zdroje většinou totiž nebývá finančně náročné (většinou studna existuje).

 


Účinnost tepelných čerpadel voda/voda

 

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca. 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj energie. Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-voda může přinést až 80% úspory.

Požadavky na přírodní zdroj energie

Varianta studna

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s. Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.

Varianta řeka, rybník...

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobe nižší než 5°C, což znemožnuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta reky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs. Takovéto využívání musí povolit Správce toku, kterým bývá Povodí do kterého spadá daný vodní tok, nebo Meliorační správa ci Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášt.
 


Otázka:

Dobrý den.
Mám 18 metrů hlubokou vydatnou studnu (cca 1m v průměru), ve které je 6 m vody, tj. hladina je 12 m pod povrchem. Jak se překonání této výšky řeší ve spojení s čerpadlem voda-voda?


Odpověď:

Dobrý den.
Výška vodní hladiny ve studni není rozhodujícím parametrem. Nutnou podmínkou je dostatečná vydatnost uváděná v l/s, což je trvale čerpané množství vody, které jsou studna či vrt schopny při čerpání dodávat. Z tohoto důvodu se provádí čerpací zkouška, kterou provádějí odborné vrtařské firmy. Potřebná vydatnost je přibližně 0,5 l/s na každých 10kW topného výkonu. Důležitým parametrem je rovněž teplota a kvalita vody. Teplota by neměla poklesnout pod 6°C, neboť ochlazení vody s nižší teplotou je již problematické. Kromě zdrojové studny či vrtu je potřeba také studna či vrt vsakovací, kde dochází k návratu vody do přírodního prostředí. Vlastní čerpání vody je prováděno obvykle ponorným čerpadlem, které zajistí dostatečný průtok vody a výtlačnou výšku. Čerpání vody z hloubky do 100m již dnes není žádným problémem. Ekonomická hloubka, kdy se tento systém vyplatí pro běžné rodinné domy je do 50m.

Dotazy z poradny www.mastertherm.cz
 

 

Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21