Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

TČ a komerční objekty

Komfort systém

Komfort systémy od firmy Climate Master (výhradní distributor Master Therm CZ) jsou velmi účinnou technologií vytápění a klimatizace větších komerčních a obytných budov.

A to díky jednoduchému, ale velmi účinnému principu přečerpávání tepla z místností s tepelným přebytkem do místností s tepelným deficitem.

 

  V každé místnosti budovy je nainstalováno malé tepelné čerpadlo voda-vzduch, napojené na dvoutrubkový rozvod zdrojové vody. Je-li v jakékoliv zóně objektu přebytek odpadního tepla (sluneční osvit, výtahy, kopírovna, serverovny,...), tepelná čerpadla zde pracují v režimu chlazení a přebytečné teplo "ukládají" do zdrojové vody, která se tím ohřívá. V jiných zónách velkého komerčního objektu, kde je naopak třeba vytápět, pracují tepelná čerpadla v režimu topení a tím zužitkovávají energii uloženou ve zdrojové vodě, která se tímto ochlazuje.

Tento klimatizační systém zajišťuje přemístění přebytků energie v objektu tam, kde je energie naopak nedostatek. V přechodových obdobích je tak objekt energeticky samostatný, centrální chladič i kotel nemusí být, na rozdíl od klasické klimatizace, v provozu.


Provoz Komfort Systému v zimním období

V zimním období kdy jsou velmi nízké venkovní teploty téměř všechna tepelná čerpadla topí. Teplota primárního média se snižuje a aby neklesla pod dolní hranici intervalu povolených hodnot, centrální kotel se zapne. U Komfort Systémů s geotermálním zdrojem funkci centrálního kotle samozřejmě přebírá geotermální výměník.

 

Provoz Komfort Systému v letním období

V letním období jsou vysoké venkovní teploty a téměř všechna tepelná čerpadla pracují v režimu chlazení. Teplota primárního mádia se blíží k horní hranici intervalu možných hodnot a proto, není-li použit geotermální výměník chladicí věž je zapnuta.


Provoz Komfort Systému v přechodném období

Provoz Komfort Systému v přechodném období má největší podíl na ročních úsporách. Jako zdroj energie velmi účinně využívají tepelné zisky z místností s osvitem a také z technologických procesů, centrální kotel a chladicí věž jsou na rozdíl od klasických klimatizačních zařízení vypnuty, běžně až do 0°C.

Komfort systém

Princip tepelných čerpadel velkých výkonů se v ničem neliší od tepelných čerpadel používaných pro vytápění rodinných domků. Zdroj ze kterého se odebírá nízkopotenciální teplo tedy může být voda, země a vzduch. Zdroj nízkopotenciálního tepla musí ale být mnohem vydatnější. Například:
 

v případě tepelného čerpadla voda-voda musí být průtok vody větší,

v případě tepelného čerpadla typu země-voda s horizontálními kolektory musí být k dispozici větší plocha,

v případě tepelných čerpadel typu vzduch-voda musí být k dispozici větší průtok vzduchu.


Otázka:

Dobrý den.
Lze využít tepelné čerpadlo země-voda pro ohřev průmyslové vody na teplotu cca 60 - 70 °C. Jaké jsou případné náklady na zřízení tohoto zařízení?


Odpověď:

Dobrý den.
Takové využití je možné. Efektivně však do 65°C. Vyšší teplota je možná, avšak se speciálním typem tepelného čerpadla. Investiční náklady je v případě průmyslových aplikací nutné stanovit individuálně.

Dotazy z poradny www.mastertherm.cz
 

 

Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21