Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

Solární energie

Využití solární energie

Využití solární energie zaujímá významné postavení mezi alternativními zdroji energie.

Solární energii můžeme použít např.:
pro ohřev vody, pro vytápění objektu pomocí solárních kolektorů či pro výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů .

Způsoby využití solární energie /přeměnu solární energie na teplo - tzv. fototermální přeměnu/ můžeme rozdělit do dvou základních skupin, které se zejména při vytápění objektů vzájemně doplňují.

  • Pasivní přeměna

  • Aktivní přeměna

Ad/ Pasivní přeměna:

Jedná se o principy tzv. solární architektury, které vedou k úsporám energií.
Základní principy tzv. solární architektury - dům je možné využít jako druh kolektoru a prostřednictvím jeho dispozic /př. orientace prosklených ploch a akumulačních stěn atd./ lze získanou solární energii využít bez pomocných technických prostředků pro podporu vytápění objektu.
Již v projekční fázi stavby budovy je dobré projektovat dílčí prvky stavby /např. konstrukci, plochy oken, druhy použitých hmot, tepelné izolace a využití alternativních, obnovitelných zdrojů pro energetické zásobování objektu a regulaci otopného systému/, tak aby bylo dosaženo optimálního energetického příjmu a příjemného klimatu v objektu.
Systém je třeba navrhnout tak, aby byly zisky ze solárního záření co nejlépe využity.
Velmi důležité je vyřešit riziko tepelné zátěže během letních měsíců (např. řádným větráním).
 
Ad/ Aktivní přeměna:
 
Tato přeměna je realizována prostřednictvím přídavných technických zařízení tzv. solárních kolektorů. Aktivní systémy je téměř vždy možné dodatečně instalovat na stávající budovu.
Využívají se zejména k:
celoroční přípravě teplé užitkové vody (TUV),
ohřevu bazénové vody,
přitápění budov pomocí teplovodního či teplovzdušného vytápění.

Sluneční energii je možné i dlouhodobě akumulovat v zásobnících

Solární kolektory jsou dvojího typu:
a/ Tzv. termické kolektory, které slouží zejména k ohřevu TUV a k ohřevu vody v bazénech.
b/ Tzv. fotovoltaické kolektory, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii pomocí tzv. fotovolatického jevu /více na cs.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrický_jev/.
Solární energie je významný alternativní zdroj energie, který má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí energetických potřeb lidstva a to bez negativních vedlejších následků na životní prostředí.
 
Síla solární energie
  • Na většinu domů dopadá ze Slunce v průběhu jednoho roku více energie, než kolik činí jejich roční spotřeba tepla a elektřiny.

  • Solární energie přiváděná na Zemi je asi 11 000 krát větší, než činí světová potřeba energie celého lidstva.

  • Za méně než půl hodiny vyzáří Slunce tolik energie na Zemi, kolik celosvětově spotřebuje lidstvo za jeden rok.

  • Solární energie je jediný zdroj, který je dostupný téměř všude.


Teoretická podpora ze strany nadnárodní správy, státní správy a samosprávy k tomuto zdroji energie je vyjádřena možnou finanční podporou na instalaci solárních systémů. V ČR je potencionálně možné získat podporu na třech úrovních:
  • Evropská dotace /Operační program životního prostředí/

  • Národní dotace /Státní fond životního prostředí/

  • Komunální dotace

 

 


Pro text jsou použity info z. "Solární zařízení", Grada Publishing a.s., 2003


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21