Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

O TČ

Princip tepelného čerpadla je založen na druhém zákonu termodynamiky. Druhý zákon termodynamiky formuloval francouzský matematik Sadi Carnot (1796-1832).

Tento zákon říká, že

teplo proudí přirozeným způsobem z oblasti s vyšší teplotou do oblasti s teplotou nižší a nikoliv naopak.

Aby bylo možné podle tohoto zákona „přečerpat“ teplo z nízkopotenciálního zdroje , musí se absorbovat do látky s nižší teplotou, která se potom převede na vyšší teplotní úroveň. Proces probíhá tak, že
  • ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku a teplotě odnímá teplo zdroji nízkopotenciálního tepla, dochází k varu.
  • Páry chladiva jsou stlačeny, zahřívají se a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce. Tím se opět ochlazují a zkapalňují.
  • Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do výparníku přes expanzní ventil, který snižuje tlak kapalného chladiva.
Definice tepelného čerpadla vychází z přenosu tepla.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí (tzv. nízkopotenciálního zdroje), které nelze běžným způsobem využít, a převádí je na vyšší teplotu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.

Toto zařízení může také pracovat v opačném chladícím režimu, kdy odebírá teplo z vnitřního prostředí, které ochlazuje.
Zjednodušeně je tedy možné za tepelné čerpadlo označit zařízení, které absorbuje tepelnou energii v jednom místě a přenáší ji na druhé místo.

Pro text je použit materiál z Centra odborné přípravy technické, Kroměříž a texty z www.mastertherm.cz

 


 

 

Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21