Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

Nízkopotencionální zdroj

Volba primárního zdroje

Nízkopotenciální energii musíme odčerpávat z našeho okolí. Máme jenom tři možnosti: ze vzduchu, z vody, ze země. Nedá se říci, že některá varianta je lepši a jiná horší. Každá má své výhody a nevýhody. Rozhodující jsou místní podmínky dané lokality. Bez znalosti těchto podmínek nelze zodpovědně specifikovat vhodný typ tepelného čerpadla. Proto by při rozhodování o primárním zdroji měl být vždy přítomen odborník.

Při volbě tepelného čerpadla voda – voda je rozhodující dostatek vody (pro rodinný domek od 0,5 l za sekundu a více), který se musí ověřit čerpací zkouškou. Odměnou bude vysoký topný faktor, tedy vysoká ekonomika provozu jiným způsobem nedosažitelná.

Pro rozhodnutí o tepelném čerpadle země – voda musíme mít dostatečně velký pozemek (asi 3× větší než je vytápěná plocha) nebo musíme provést zemní vrty, což z této varianty činí variantu nejnákladnější.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je samo o sobě asi o 20-30 % nákladnější než ostatní tepelná čerpadla, ale ve výsledku tím, že nemusíme pořizovat žádný primární zdroj, většinou vychází tato varianta nejpříznivěji. Protože u průměrného rodinného domku musí výparníkem tepelného čerpadla projít za hodinu 4 000-5 000 m3 vzduchu, pohlídáme si, aby tepelné čerpadlo neobtěžovalo okolí hlukem. Existují prakticky bezhlučná tepelná čerpadla; proti hluku se rovněž bojuje vhodným umístěním, protihlukovou zídkou atp.e tepla musí splňovat základní požadavky:

  • co nejvyšší teplotní úroveň zdroje
  • co nejmenší rozdíl mezi teplotní úrovní zdroje a výstupní teplotou požadovanou pro otopný okruh
  • dostupnost tepla v libovolném čase
  • co nejmenší energetická náročnost dopravy hmotnostního toku zdroje nízkopotenciálního tepla do systému tepelného čerpadla
  • co nejmenší fyzikální a chemické účinky zdroje na výměníky tepla v systému tepelného čerpadla
  • co nejmenší závislost zdroje na podnebí, půdních a geografických podmínkách

 

Nízkopotenciální teplo se ze zdrojů k tepelnému čerpadlu odčerpává pomocí vloženého okruhu nosiči tepla. Těmi bývá voda nebo nemrznoucí směs (solanka, etylalkohol nebo glykoly ). U zdrojů, které svými vlastnostmi umožňují tyto nosiče vynechat a vnější medium vstupuje přímo do výparníku tepelného čerpadla dosahujeme vyšší účinnosti.

Pro text je použit materiál z Centra odborné přípravy technické, Kroměříž, Česká republika,

 

Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21