Alternativní zdroje energie - komplexní řešení    

Nejčastější otázky k TČ

ŽIVOTNOST TEPELNÝCH ČERPADEL

Otázka:
Dobrý den,
jakou mají tepelná čepadla životnost?(vnější/vnitřní část jestli se životnotnost liší)

Odpověď:
Dobrý den,
životnost tepelného čerpadla je dána životností nejnamáhavější části tepelného čerpadla – kompresoru. Všechna tepelná čerpadla dodávaná firmou Master Therm CZ mají tzv. scroll kompresor, který je oproti „klasickým“ pístovým kompresorům účinnější a vyznačuje se hlavně delší životností. Výrobce udává životnost kompresoru cca. 15-20 let. Ve vnější jednotce tepelného čerpadla vzduch/voda je ventilátor, jehož životnost bude podobná. Vše ale podstatně závisí na místních podmínkách a kvalitě provedené instalace (a z toho vyplývajícího namáhání kompresoru).


 


 DOPLŇKOVÝ ZDROJ TEPLA

 Otázka:
Dobrý den,
stačí pro vytápění rodinného domku pouze tepelné čerpadlo nebo musí být ještě další doplňkový zdroj tepla? Mohu využít stávající zdroj tepla?

Odpověď:
Dobrý den,
našich klimatických a ekonomických podmínkách platí racionální pravidlo instalovat výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných ztrát objektu, zbytek tepelných ztrát je při nejnižších teplotách kryt doplňkovým - bivalentním zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem. K tomu dochází je po velmi krátkou dobu během topné sezony, takže vliv tohoto bivalentního zdroje na celkovou ekonomiku je téměř zanedbatelný. Jako bivalentní zdroj může být použit samozřejmě i stávající zdroj tepla. Instalace tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát by přinesla podstané zvýšení investičních nákladů a přitom úspora na provozních nákladech by byla minimální - tzn. v tomto případě nerentabilní. Jde tedy o ideální kompromis mezi investičními a provozními náklady. Zároveň je i zajištěn dobrý technický chod tepelného čerpadla okolo nejběžnější teploty během topné sezony 0 °C, kdy nedochází k častému cyklování tepelného čerpadla, které snižuje životnost kompresoru.


 


 TEPELNÁ ČERPADLA - DOTACE

 Otázka:
Dobrý den,
uvažuji o způsobu vytápění pomocí TČ v mém rekreačním objektu.Slyšel jsem,že mohu od státu obdržet dotaci a tím snížit pořizovací cenu. Jaké jsou podmínky pro splnění nároku na dotaci?

Odpověď:
Dobrý den,
dle našich informací nelze získat jakoukoliv podporu na vytápění rekreačního objektu (chaty, chalupy apod.), který je vlastněn fyzickou osobou. Bližší informace lze získat na Státním fondu životního prostředí.


 


NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

 Otázka:
Dobrý den,
jaké stavební úpravy mě čekají při přechodu na vytápění tepelným čerpadlem?

Odpověď:
Dobrý den,
to je zcela individuální. Pro tepelné čerpadlo je třeba zajistit zdroj nízkopotencionální energie. Pro tepelná čerpadla země/voda je třeba vybudovat plošný nebo ve vrtech uložený kolektor. Pro tepelná čerpadla voda/voda je třeba vybudovat kopanou nebo vrtanou studnu. Obojí je spojeno se zemními pracemi a přívodem do strojovny - kotelny. V případě tepelných čerpadel vzduch/voda zemní práce odpadají. Vybavení kotelny - strojovny je standardní, navíc je pouze akumulační nádrž. Stávající otopná soustava musí potřebný tepelný výkon předat při teplotním spádu 50/40 °C.


 


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 17.05.2017 10:17:21